WHITE SERIES COLLECTION

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện
Chất liệu  Đồng thau bề mặt sơn tĩnh điện. Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 2.0542kg Van nước Wanhai…
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện