SILVER SERIES COLLECTION

- Đồng Thau mạ crome
- Đồng Thau mạ crome
- Đồng Thau mạ crome
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 2.0272kg Van nước Wanhai 35mm