BLACK SERIES COLLECTION

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 1.550.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.460.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.220.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện - Thân, van đúc hoàn toàn từ đồng thau nguyên chất.… 4.200.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 3.200.000