BLACK SERIES COLLECTION

Vòi lavabo mạ chrome

Vòi Lavabo thấp – BL8899E

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 1.550.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – BL 8899C

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.460.000

Vòi lavabo mạ chrome

Vòi Lavabo cao – BL 8899D

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.220.000

Cây sen mạ chrome

Cây sen – BL 8899A

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 4.200.000

Củ sen mạ chrome

Củ sen – BL 8899B

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 3.200.000