BỘ SƯU TẬP ĐỒNG CỔ

Thiết bị vệ sinh

Hố ga đồng cổ – KC5501

Chất liệu đồng thau 420.000

Vòi hồ mạ chrome

Vòi hồ đồng cổ – KC131

Chất liệu đồng thau 520.000

Thiết bị vệ sinh

Van điều tiết – KC631

Chất liệu đồng thau 305.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén đồng cổ – KC2301

Chất liệu đồng thau 2.580.000

Vòi hồ mạ chrome

Vòi hồ đồng cổ – KC132

Chất liệu đồng thau 455.000
- Đồng Thau - Kèm tay sen 815.000
- Đồng Thau - Kèm tay sen 3.270.000
- Chất liệu: Đồng thau 7.190.000