201 SERIES COLLECTION

Chất liệu  Đồng thau mã chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm