Tủ Lavabo

Showing all 6 results

- Chất liệu: Gỗ thailand phủ sơn - Bao gồm: Tủ, Gương, Lavabo. - Tủ: 850x470x1200 mm - Gương: 830x130x1100… 19.800.000
- Chất liệu: Gỗ thailand phủ sơn - Bao gồm: Tủ, Gương, Lavabo. - Tủ: 780x180x800 mm - Gương: 500x470x800… 11.000.000
- Chất liệu: Gỗ thailand phủ sơn - Bao gồm: Tủ, Gương, Lavabo. - Tủ: 615x465x540 mm - Gương: 700x550… 8.200.000
- Chất liệu: Đá Marble. - Bao gồm: Tủ, Gương, Lavabo. - Tủ: 800x530x580 mm - Gương: 700x800 mm 9.200.000
- Chất liệu: Gỗ thailand phủ sơn - Bao gồm: Tủ, Gương, Lavabo. - Tủ: 620x460x600 mm - Gương: 480x130x760… 8.600.000
- Chất liệu: Gỗ thailand phủ sơn - Bao gồm: Tủ, Gương, Lavabo. - Tủ: 700x470x500 mm - Gương: 650x150x750… 11.000.000