Showing all 13 results

Inox 201, dày 3mm Kích thước: 100x100x3mm 99.000
Inox 201, dày 3mm 120x120x3mm 233.000
Inox 201, dày 3mm 100x100x3mm 81.000
Inox 201, dày 3mm 120x120x3mm 199.000
Inox 201, dày 1mm 150x150x1mm 270.000
Inox 201, dày 1mm 120x120x1mm 118.000
Inox 201, dày 1mm 150x150x1mm   172.000
Inox 201, dày 1mm 100x100x1mm 72.000
Inox 201, dày 1mm 150x150x1mm 126.000
inox 201, dày 1mm 200x100x1mm 280.000
inox 201, dày 1mm 300x100x1mm 588.000
Đồng thay mạ chrome, dày 5mm 120x120x5mm 315.000
Đồng thau mạ chrome, dày 5mm 150x150x5mm 390.000