Chậu lavabo nghệ thuật

Showing all 8 results

Kích thước: 330x330x810mm
Kích thước: 330x330x810mm
Kích thước: 330x330x810mm
Kích thước; 560x350x110mm Chất liệu Cao lanh, đất sét trắng tinh khiết Kích thước  560x350x110mm Kiểu xả Không có lỗ xả…
Kích thước; 560x350x110mm Chất liệu Cao lanh, đất sét trắng tinh khiêt. Kích thước  560x560x110mm Kiểu xả Không có lỗ xả…
Kích thước: 560x350x110mm Chất liệu Cao lanh, đất sét trắng tinh khiết. Kích thước  560x560x110mm Kiểu xả Không có lỗ xả…
Chất liệu Cao lanh, đất sét trắng tinh khiết Kích thước  410X410X150mm Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng…
Chất liệu Cao lanh, đất sét trắng tinh khiết Kích thước  410x410x150mm Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng…