Chậu Lavabo

Showing 1–20 of 27 results

Chậu rửa mặt (lavabo) phòng tắm : Đơn giản, sang trọng. Hoạt động dễ dàng, tiện nghi với độ bền tuyệt vời. Sử dụng vật liệu và công nghệ thân thiện môi trường. Đây là những yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm

Chất liệu Men Nano. Kích thước  480x330x140 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 10.8KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  560x425x215 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 8KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  500x400x140 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 10KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  380x360x150 mm. Kiểu xả Lỗ xả tràn. Trọng lượng 7KG Lắp đặt Treo Tường  
Chất liệu Men Nano (tráng men mờ trắng) Kích thước  415x415x170mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  385x385x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 7KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  500x380x135 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  385x385x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  610x410x155mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 11.1KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  500x400x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 8.9KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  400x400x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  390x390x150mm Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  400x400x160mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng Lắp đặt Đặt trên mặt…
 Chất liệu Men Nano  Màu sắc Trắng  Kích thước 250*250*640 mm  Trọng lượng  11kg  
Chất liệu Men Nano. Kích thước  460*610*200 mm. Kiểu xả Lỗ xả tràn. Trọng lượng 11.2KG Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  460*670*150 mm. Kiểu xả không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 11.2KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  480*428*155 mm. Kiểu xả Lỗ xả tràn. Trọng lượng 10.5KG Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  380x360x150mm. Kiểu xả Lỗ xả tràn. Trọng lượng 8KG Lắp đặt Treo tường.  
Chất liệu Men Nano. Kích thước  610x410x155mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  510x450x200 mm. Kiểu xả Lỗ xả tràn. Trọng lượng 7.5KG Lắp đặt Đặt trên mặt…

Có thể bạn quan tâm