Chậu Rửa Chén

Showing all 9 results

Kích thước: 550x440x200 mm Độ dày: 0.8mm
Kích thước: 900x500x200mm Độ dày: 0.8mm
Kích thước: 810 x 430 x200 mm Độ dày: 0.8mm Gồm: hộc dao.
Kích thước: 920x450x200mm Độ dày: 0.8mm Gồm: hộc dao, hộc rác
Kích thước: 820x450x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa chén NL, bình inox, rổ đa năng.
Kích thước: 1000x480x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa chén NL, bình inox, rổ đa năng, hộc dao, gác thớt.
Kích thước: 1000x480x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa chén NL, bình inox, rổ đa năng, hộc dao, gác thớt,…
Kích thước: 600x450x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa, bình inox, rổ đa năng
Kích thước: 600x450x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa, bình inox, rổ đa năng