Bồn tiểu nam

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Chất liệu Men Nano. Kích thước  330x290x690mm. Kiểu xả Lối thoát vào tường. Trọng lượng Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít,…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  420x380x980mm. Kiểu xả Lối thoát âm đất. Trọng lượng 31KG Phụ kiện Giá đỡ, ốc…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  400x380x980mm. Kiểu xả Lối thoát âm đất. Trọng lượng 29kg Phụ kiện Giá đỡ, ốc…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  360x310x690mm. Kiểu xả Lối thoát vào tường. Trọng lượng 15.9kg Phụ kiện Giá đỡ, ốc…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  285*240*490mm Kiểu xả Lối thoát vào tường. Trọng lượng Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít,…