Bồn tiểu nam

Showing all 6 results

Thiết bị vệ sinh

Tiểu nam điện tử – KT 1611

- Men Nano - Bộ Pass, đệm cao su - Kích thước: 330x290x690mm 3.800.000
- Men Nano - Bộ Pass, đệm cao su - Kích thước: 420x380x980mm 5.400.000

Thiết bị vệ sinh

Tiểu nam đứng – KT 1960

- Men Nano - Bộ Pass, đệm cao su - Kích thước: 400x380x980mm 3.690.000

Thiết bị vệ sinh

Tiểu nam lớn – KT 1650

- Men Nano - Bộ Pass, đệm cao su - Kích thước: 360x310x690mm 2.100.000

Thiết bị vệ sinh

Tiểu nam nhỏ – KT 1606

- Men Nano - Bộ Pass, đệm cao su - Kích thước: 460x320x700mm 1.420.000
Gắn cố định mặt lưng vào tường Kích thước: 285 x 240x490 mm 1.480.000