Bộ sưu tập trẻ em

Showing all 3 results

- Kích thước 530x320x610 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Phụ kiện: ron, van chia…
Gắn cố định mặt lưng vào tường Kích thước: 285 x 240x490 mm