SỨ VỆ SINH - KITTO

Hiển thị 1–20 của 24 kết quả

Bàn cầu

Tiểu nam

Chậu rửa

tủ lavabo

sen vòi

phụ kiện

bàn cầu

tiểu nam

chậu lavabo

 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 650*470*610mm   Trọng lượng  51.5kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 640*400*590mm   Trọng lượng  ~53kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 680*360*740mm   Trọng lượng 48.9kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 720*380*670mm   Trọng lượng  ~50kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 720*380*670mm   Trọng lượng  ~50kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 710*390*730mm   Trọng lượng  48kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 720*390*710mm   Trọng lượng  ~50kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 720*380*670mm   Trọng lượng  ~50kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 710*390*730mm   Trọng lượng  ~50kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 700*410*780mm   Trọng lượng  47.5kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
 Chất liệu  Sứ phủ Nano  Màu sắc  Trắng  Kích thước 520*320*610mm   Trọng lượng  28.9kg  Áp lực nước  0.05MPa~0.75MPa  Tâm xả…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  500x380x135 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  385x385x140mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  600*400*150mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 10.8KG Lắp đặt Đặt trên…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  480x370x130 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 9KG Lắp đặt Đặt…
 Chất liệu Men Nano  Màu sắc Trắng  Kích thước 250*250*640 mm  Trọng lượng  11kg  
Chất liệu Men Nano. Kích thước  460*460*150mm Kiểu xả Có lổ xả tràn. Trọng lượng 9.5KG Lắp đặt Đặt trên mặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  480x370x130 mm. Kiểu xả Không có lỗ xả tràn. Trọng lượng 10.8KG Lắp đặt Đặt…
Chất liệu Men Nano. Kích thước  330x290x690mm. Kiểu xả Lối thoát vào tường. Trọng lượng Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít,…