Thiết bị vệ sinh

Showing 1–20 of 154 results

- Kích thước 680x360x740 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.350.000
- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.440.000
- Kích thước: 720x380x700 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.660.000
- Kích thước: 670x370x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 3.780.000
- Kích thước 720x380x670 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 3.780.000
- Kích thước: 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron, van chia nước,  dây cấp mạ. - Tặng vòi xịt K535 6.260.000
- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.840.000
- Kích thước 720x480x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.000.000
Bàn cầu một khối - 620x390x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000
-Kích thước 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện:… 6.460.000
Kích thước: 680x390x525mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron xiphon, van chia  nước,… 32.000.000
- Kích thước 530x320x610 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Phụ kiện: ron, van chia… 3.390.000
- Kích thước 700x410x780 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.520.000
Bàn cầu một khối - 590x350x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000
- Men Nano - 530x450x825 mm - Phụ kiện: bộ ốc vít - Có lỗ xả tràn 1.680.000
- Men Nano - 530x450x545 mm - Phụ kiện: bộ ốc vít - Có lỗ xả tràn 1.680.000
- Men Nano - 480x330x140 mm - Không có lỗ xả tràn 1.667.000
- Men Nano - 560x425x215 mm - Không có lỗ xả tràn 840.000
- Men Nano - 500x400x140 mm - Không có lỗ xả tràn 2.560.000