Thiết bị vệ sinh

Showing 1–20 of 79 results

- Kích thước 680x360x740 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.350.000
- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 6.440.000
- Kích thước: 720x380x700 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.660.000
- Kích thước: 670x370x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.280.000
- Kích thước 720x380x670 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.280.000
- Kích thước: 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron, van chia nước,  dây cấp mạ. - Tặng vòi xịt K535 6.260.000
- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.240.000
- Kích thước 720x480x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.900.000
Bàn cầu một khối - 620x390x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000
-Kích thước 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện:… 6.460.000
Kích thước: 680x390x525mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron xiphon, van chia  nước,… 32.000.000
- Kích thước 530x320x610 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Phụ kiện: ron, van chia… 4.390.000
- Kích thước 700x410x780 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.920.000
Bàn cầu một khối - 590x350x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000
- Men Nano - 480x330x140 mm - Không có lỗ xả tràn 1.650.000
- Men Nano - 560x425x215 mm - Không có lỗ xả tràn 1.030.000
- Men Nano - 500x400x140 mm - Không có lỗ xả tràn 2.560.000
Men phủ nano Kích thước: 380x360x150 1.445.000
Men phủ nano Kích thước: 415x415x170mm Chậu sứ để trên mặt bàn Vật liệu đất sét dạng cao lanh Nung… 2.090.000