Shop

Showing 1–20 of 373 results

- Kích thước 680x360x740 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.350.000
- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.440.000
- Kích thước: 720x380x700 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.660.000
- Kích thước: 670x370x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 3.780.000
- Kích thước 720x380x670 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 3.780.000
- Kích thước: 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron, van chia nước,  dây cấp mạ. - Tặng vòi xịt K535 6.260.000
- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.840.000
- Kích thước 720x480x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.000.000
Bàn cầu một khối - 620x390x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000
-Kích thước 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện:… 6.460.000
Kích thước: 680x390x525mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron xiphon, van chia  nước,… 32.000.000
- Kích thước 530x320x610 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Phụ kiện: ron, van chia… 3.390.000
- Kích thước 700x410x780 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.520.000
Bàn cầu một khối - 590x350x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000
Toàn bộ sản phẩm được làm bằng chất liệu inox 304, không chứ chì (Pb), tuyệt đối an toàn cho… 2.860.000
Toàn bộ sản phẩm được làm bằng chất liệu inox 304, không chứ chì (Pb), tuyệt đối an toàn cho… 2.880.000
- Đồng Thau mạ crome 3.990.000
- Đồng Thau mạ crome 4.330.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện - Thân, van đúc hoàn toàn từ đồng thau nguyên chất.… 4.200.000