Shop

Showing 1–20 of 340 results

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8005

- Kích thước 680x360x740 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.350.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8107

- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.440.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8109

- Kích thước: 720x380x700 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.660.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8547

- Kích thước: 670x370x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 3.780.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8570

- Kích thước 720x380x670 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 3.780.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8811

- Kích thước: 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron, van chia nước,  dây cấp mạ. - Tặng vòi xịt K535 6.260.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8848

- Kích thước 710x390x730 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.840.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8880

- Kích thước 720x480x710 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 5.000.000
Bàn cầu một khối - 620x390x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000

Thiết bị vệ sinh

Bàn cầu một khối – KT 8979

-Kích thước 710x365x600 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện:… 6.460.000
Kích thước: 680x390x525mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ kiện: ron xiphon, van chia  nước,… 32.000.000
- Kích thước 530x320x610 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Phụ kiện: ron, van chia… 3.390.000

Thiết bị vệ sinh

Bộ xả một khối – KT 8888

- Kích thước 700x410x780 mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI - Phụ… 4.520.000
Bàn cầu một khối - 590x350x460mm - Kiểu xả: xả xoáy. - Tâm xả: 300mm - Bộ xả: WDI -… 9.900.000

Cây sen mạ chrome

Cây sen – 39 Series – KC 39A

- Đồng Thau mạ crome 3.990.000

Cây sen mạ chrome

Cây sen – 46 Series – KC 46A

- Đồng Thau mạ crome 3.290.000

Cây sen mạ chrome

Cây sen – BL 8899A

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 4.200.000
- Đồng Thau mạ crome 4.300.000
- Đồng Thau mạ crome 3.800.000