Vòi chén mạ Chorme

Showing all 17 results

- Đồng Thau mạ crome 1.140.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 208 Series – KC208C

- Đồng Thau mạ crome 1.810.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 39 Series – KC 39C

- Đồng Thau mạ crome 1.640.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 46 Series – KC 46C

- Đồng Thau mạ crome 2.090.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 86 Series – K86C

- Đồng Thau mạ crome 1.776.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – BL 8899C

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.460.000
- Đồng Thau mạ crome 2.380.000
- Đồng Thau mạ crome 2.300.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.460.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén đồng cổ – KC2301

Chất liệu đồng thau 2.580.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KB2268B

- Đồng Thau mạ crome 1.990.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KC 2903

- Đồng Thau mạ crome 3.950.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KC2209

- Đồng Thau mạ crome 1.090.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KC2248

- Đồng Thau mạ crome 1.050.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KC2268

- Đồng Thau mạ crome 1.990.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KC2976B

- Đồng Thau phủ sơn tĩnh điện. - Vòi có thể co rút. 2.550.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén nóng lạnh – KC2976W

- Đồng Thau phủ sơn tĩnh điện. - Vòi có thể co rút. 2.550.000