Vòi chén

Showing 1–20 of 31 results

- Đồng Thau mạ crome 1.140.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 208 Series – KC208C

- Đồng Thau mạ crome 1.810.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 39 Series – KC 39C

- Đồng Thau mạ crome 1.640.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 46 Series – KC 46C

- Đồng Thau mạ crome 2.090.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 86 Series – K86C

- Đồng Thau mạ crome 1.776.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – BL 8899C

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.460.000
- Đồng Thau mạ crome 2.380.000
- Đồng Thau mạ crome 2.300.000
- Inox 304 590.000
Chất liệu: inox 304 an toàn cho người sử dụng Chế độ: 2 dòng nước nóng - lạnh Thiết kế… 1.050.000
- Inox 304 650.000
- Inox 304 715.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 2.460.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén đồng cổ – KC2301

Chất liệu đồng thau 2.580.000
- Inox 304 350.000
- Inox 304 350.000
- Inox 304 400.000
820.000
890.000
1.165.000