Củ sen

Showing 1–20 of 37 results

- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen K519 1.540.000
- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen K519 4.290.000
- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen 2.140.000

Củ sen mạ chrome

Củ sen – 46 Series – KC 46B

- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen 1.690.000

Củ sen mạ chrome

Củ sen – 86 Series – K86B

- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen 2.100.000

Củ sen mạ chrome

Củ sen – BL 8899B

- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện 3.200.000
- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen 2.900.000
- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen 2.650.000
- Bao gồm: Củ sen, tay sen - Inox 304 1.390.000
- Bao gồm: Củ sen, tay sen - Inox 304 1.400.000
- Bao gồm: Củ sen, tay sen. - Inox 304 1.020.000
- Bao gồm: Củ sen, tay sen. - Inox 304 1.150.000
- Bao gồm: Củ sen, tay sen. - Inox 304 1.300.000
- Đồng Thau - Công nghệ sơn tĩnh điện - Kèm tay sen 3.200.000
- Bao gồm: Củ sen, tay sen, thanh trượt. - Inox 304 1.890.000
- Inox 304 - Kèm tay sen SUS522 1.365.000
- Inox 304 - Kèm tay sen SUS522 1.320.000
- Inox 304 - Kèm tay sen SUS522 1.530.000
- Inox 304 - Kèm tay sen SUS522 1.530.000
- Đồng Thau - Kèm tay sen 815.000