Củ sen

Showing all 14 results

Chất liệu  Đồng thau bề mặt sơn tĩnh điện. Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.9995kg Van nước Wanhai…
Chất liệu  Đồng thau. Bề mặt sơn tĩnh điện. Trọng lượng Van nước
Chất liệu  Đồng thau bề mặt sơn tĩnh điện. Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 2.0542kg Van nước Wanhai…
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 2.0272kg Van nước Wanhai 35mm  
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước Wanhai 35mm
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.6480kg Van nước Wanhai 35mm
Chất liệu  Đồng thau mã chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm  
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm
- Đồng Thau mạ crome
Chất liệu  Inox 304 Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng Van nước 35mm Tặng kèm  tay sen Inox 304
Chất liệu  Inox 304 Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng Van nước 35mm
Chất liệu  Inox 304 Chế độ 1 dòng nước. Trọng lượng 362.3g Tặng kèm Tay sen inox