Củ sen

Showing all 14 results

Chất liệu  Inox 304 Chế độ 1 dòng nước. Trọng lượng 362.3g Tặng kèm Tay sen inox    
Chất liệu  Đồng thau bề mặt sơn tĩnh điện. Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.9995kg Van nước Wanhai…
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.6480kg Van nước Wanhai 35mm
Chất liệu  Đồng thau mã chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm
- Đồng Thau mạ crome
Chất liệu  Inox 304 Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng Van nước 35mm Tặng kèm  tay sen Inox 304
Chất liệu  Inox 304 Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng Van nước 35mm
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước Wanhai 35mm
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 2.0272kg Van nước Wanhai 35mm  
Chất liệu  Đồng thau bề mặt sơn tĩnh điện. Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 2.0542kg Van nước Wanhai…
Chất liệu  Đồng thau mạ Chrome Chế độ Tay sen 3 chế độ Trọng lượng 1.3896kg Van nước 35mm  
Chất liệu  Đồng thau. Bề mặt sơn tĩnh điện. Trọng lượng Van nước