Bộ xả lavabo

Showing all 6 results

- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P nhựa. - Dùng cho lavabo có lỗ xả tràn. 172.000
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P inox mạ chrome. - Dùng cho lavabo có lỗ… 360.000
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P nhựa. - Dùng cho lavabo có lỗ xả tràn 190.000
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P inox mạ chrome. - Dùng cho lavabo không có… 480.000
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P inox mạ chrome. - Dùng cho lavabo có lỗ… 390.000