Xả nhấn – Bộ xả lavabo K596

– Đầu đồng thau mạ chrome.

– Ống nối và P inox mạ chrome.

– Dùng cho lavabo không có lỗ xả tràn.

Danh mục: