Vòi lavabo cao nóng lạnh – KC3214D

1.530.000

– Đồng Thau mạ crome