Vòi Lavabo cao nóng lạnh – KC 0909D

2.220.000

– Đồng Thau mạ crome