Vòi chén nóng lạnh – KC 2903

– Đồng Thau mạ crome