Vòi chén nóng lạnh – KC 2268B

– Đồng Thau mạ crome