Tiểu nam trẻ em – KT1215

1.480.000

Gắn cố định mặt lưng vào tường

Kích thước: 285 x 240×490 mm

Danh mục: