Tiểu nam trẻ em – KT1215

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  285*240*490mm
Kiểu xả Lối thoát vào tường.
Trọng lượng
Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít, đệm cao su.
Lắp đặt Gắn cố định mặt lưng vào tường.