Tiểu nam nhỏ – KT 1606

– Men Nano

– Bộ Pass, đệm cao su

– Kích thước: 460x320x700mm