Tiểu nam nhỏ – KT 1606

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  460x320x700mm.
Kiểu xả Lối thoát vào tường.
Trọng lượng 24kg
Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít, đệm cao su.
Lắp đặt Gắn cố định mặt lưng vào tường.