Tiểu nam lớn – KT 1650

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  360x310x690mm.
Kiểu xả Lối thoát vào tường.
Trọng lượng 15.9kg
Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít, đệm cao su.
Lắp đặt Gắn cố định mặt lưng vào tường.