Tiểu nam lớn – KT 1650

– Men Nano

– Bộ Pass, đệm cao su

– Kích thước: 360x310x690mm