Tiểu nam đứng – KT 1960

– Men Nano

– Bộ Pass, đệm cao su

– Kích thước: 400x380x980mm