Tiểu nam đứng – KT 1960

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  400x380x980mm.
Kiểu xả Lối thoát âm đất.
Trọng lượng 29kg
Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít, đệm cao su.
Lắp đặt Gắn cố định mặt lưng vào tường.