Tiểu nam điện tử – KT 1611

– Men Nano

– Bộ Pass, đệm cao su

– Kích thước: 330x290x690mm