Tiểu nam điện tử – KT 1611

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  330x290x690mm.
Kiểu xả Lối thoát vào tường.
Trọng lượng
Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít, đệm cao su.
Lắp đặt Gắn cố định mặt lưng vào tường.