Tiểu nam điện tử đứng – KT 1668

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  420x380x980mm.
Kiểu xả Lối thoát âm đất.
Trọng lượng 31KG
Phụ kiện Giá đỡ, ốc vít, đệm cao su.
Lắp đặt Gắn cố định mặt lưng vào tường.