Tiểu nam điện tử đứng – KT 1668

– Men Nano

– Bộ Pass, đệm cao su

– Kích thước: 420x380x980mm