Châu vuông nổi – KT 5038

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  480x370x130 mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 10.8KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.