Chậu vuông âm bàn – KT 5060

– Men Nano

– 610x460x200 mm

– Có lỗ xả tràn