Chậu vuông âm bàn – KT 5060

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  610x460x200 mm.
Kiểu xả Lỗ xả tràn.
Trọng lượng 11.2KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.