Chậu tròn xanh vành vàng – KT 5397

– Men Nano

– 395x395x155 mm

– Không có lỗ xả tràn