Chậu tròn xanh vành vàng – KT 5397

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  395x395x155 mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 9KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.