Chậu tròn xanh ngọc mã não + KT 5045

2.480.000

– Men Nano

– 410x410x170 mm

– Không có lỗ xả tràn