Chậu tròn xanh ngọc mã não + KT 5045

– Men Nano

– Vân ngẫu nhiên

– 410x410x170 mm

– Không có lỗ xả tràn