Chậu tròn xanh ngọc mã não + KT 5045

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  410x410x170 mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 10KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.