Chậu tròn nổi – KT 5006

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  460*460*150mm
Kiểu xả Có lổ xả tràn.
Trọng lượng 9.5KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.