Chậu tròn nổi – KT 5807

 Chất liệu Men Nano
 Màu sắc Trắng
 Kích thước 460*460*160 mm
 Trọng lượng  9.5kg
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn
Không có lỗ xả tràn