Chậu tròn nổi – KT 5807

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  460*460*160 mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 9.5KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.