Chậu tròn đồng – KT 5880

– Men Nano

– 410x410x140 mm

– Không có lỗ xả tràn