Chậu tròn đồng cổ – KT 5880-2

2.950.000

– Men Nano

– 410x410x140 mm

– Không có lỗ xả tràn