Chậu tròn âm bàn – KT 5222

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  510x450x200 mm.
Kiểu xả Lỗ xả tràn.
Trọng lượng 7.5KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.