Chậu rửa lavabo – KT 5115

  • Chất liệu Men Nano.
    Kích thước  400x400x160mm.
    Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
    Trọng lượng
    Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.