Chậu Rửa KITTO- KT 5210

Kích thước; 560x350x110mm

Chất liệu Cao lanh, đất sét trắng tinh khiêt.
Kích thước  560x560x110mm
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.