Chậu chữ nhật vàng sandstone – KT 5428

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  500x400x140 mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 10KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.