Chậu chữ nhật vàng sandstone – KT 5428

– Men Nano

– 500x400x140 mm

– Không có lỗ xả tràn