Chậu bầu dục nổi – KT 5604

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  560x425x215 mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 8KG
Lắp đặt Đặt âm bàn.