Chậu bầu dục nổi – KT 5604

– Men Nano

– 560x425x215 mm

– Không có lỗ xả tràn