Chậu bầu dục nổi – KT 5024

– Men Nano

– 480x330x140 mm

– Không có lỗ xả tràn