Chậu bầu dục nổi – KT 5024

Chất liệu Men Nano.
Kích thước  600*400*150mm.
Kiểu xả Không có lỗ xả tràn.
Trọng lượng 10.8KG
Lắp đặt Đặt trên mặt bàn.