Cây sen nóng lạnh mạ chrome – KC 8903SE

7.900.000