Cây sen nóng lạnh – KC 0909A

4.300.000

– Đồng Thau mạ crome