Cây sen nóng lạnh – KC8201A (201 Series)

3.300.000

– Đồng Thau mạ crome