Cây sen nóng lạnh – KC 46A (46 Series)

3.290.000

– Đồng Thau mạ crome