Cây sen nóng lạnh – KC 39A (39 Series)

3.990.000

– Đồng Thau mạ crome