SỨ VỆ SINH

Sản phẩm thiết bị vệ sinh KITTO Việt Nam cho phòng tắm, nhà vệ sinh : bồn cầu, phụ kiện, bồn tắm, sử dụng vật liệu chất lượng và công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm nguồn nước.

Bàn cầu

Sen Vòi

Bồn tiểu nam

Lavabo

Tủ Lavabo

Bàn cầu

Bồn tiểu nam

Lavabo

Bồn tắm

Sen vòi

Tủ Lavabo

Chậu rửa chén

Phụ kiện

SỨ VỆ SINH

Sản phẩm thiết bị vệ sinh KITTO Việt Nam cho phòng tắm, nhà vệ sinh : bồn cầu, phụ kiện, bồn tắm, sử dụng vật liệu chất lượng và công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm nguồn nước.

Bàn cầu

Sen Vòi

Bồn tiểu nam

Lavabo

Tủ Lavabo

Bàn cầu

Bồn tiểu nam

Lavabo

Tủ Lavabo

sen vòi

Sản phẩm thiết bị vệ sinh KITTO Việt Nam cho phòng tắm, nhà vệ sinh : bồn cầu, phụ kiện, bồn tắm, sử dụng vật liệu chất lượng và công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm nguồn nước.

Bàn cầu

Sen Vòi

Bồn tiểu nam

Lavabo

Tủ Lavabo

chậu chén

PHỤ KIỆN

gạch kiến trúc

Phụ kiện

Gạch công nghệ Nhật 45×45 mm

Gạch công nghệ Nhật 45×95 mm

Gạch công nghệ Nhật 45×145 mm

GẠCH KIẾN TRÚC

Gạch công nghệ Nhật 45×45 mm

Gạch công nghệ Nhật 45×95 mm

Gạch công nghệ Nhật 45×145 mm