Bộ xả lavabo

Hiển thị tất cả 8 kết quả

- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P nhựa. - Dùng cho lavabo có lỗ xả tràn.
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P inox mạ chrome. - Dùng cho lavabo có lỗ…
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P nhựa. - Dùng cho lavabo có lỗ xả tràn
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P inox mạ chrome. - Dùng cho lavabo không có…
- Đầu đồng thau mạ chrome. - Ống nối và P inox mạ chrome. - Dùng cho lavabo có lỗ…